சார்வரி வருட 2020-2021புத்தாண்டு பலன்கள்

டாக்டர் நவசக்தி சுந்தர்ஜீ என்ன சொல்கின்றார்? ஜோதிடம் வாழ்க ஜோதிடம் வளர்க முறையாக ஜோதிடம்கற்போம் கற்பிப்போம் அணு தினமும் ஜோதிடத்தை சுவாசித்து ஜீவிப்போம். [...]

27 நக்ஷத்திரக்கார்கள் வணங்கவேண்டிய கோவில்கள் கொரோனாவை விரட்டுவோம்.

டாக்டர் நவசக்தி சுந்தர்ஜீ என்ன சொல்கின்றார் ஜோதிடம் வாழ்க வளர்க முறையாக ஜோதிடம் கற்போம் கற்பிப்போம் அனுதினமும் ஜோதிடத்தை சுவாசித்து ஜீவிப்போம் [...]

கொரோணா எந்தெந்த நட்சத்திர காரர்கள் ஜாக்கிரதை யாக இருக்கவேண்டும்

டாக்டர் நவசக்தி சுந்தர்ஜீ என்ன சொல்கின்றார்!!! ஜோதிடம் வாழ்க ஜோதிடம் வெல்க முறையாக ஜோதிடம் கற்போம் கற்பிப்போம், அனுதினமும் ஜோதிடத்தை சுவாசித்து ஜீவிப்போம். [...]

ஊரடங்கு சட்டம் நீக்கப்படுமா? நீட்டப்படுமா?

டாக்டர் நவசக்தி சுந்தர்ஜீ என்ன சொல்கின்றார் பார்போம்? ஜோதிடம் வாழ்க ஜோதிடம் வளர்க, முறையாக ஜோதிடம் கற்போம் கற்பிப்போம், அனுதினமும் ஜோதிடத்தை சுவாசித்து ஜீவிப்போம் [...]

கொரோன வை விரட்டுவோம்,ராகுவை போற்றுவோம்

கொரோன வை விரட்டுவோம், இந்திய மக்கள் ஒற்றுமை காப்போம். ஜோதிடம் வாழ்க ஜோதிடம் வளர்க முறையாக ஜோதிடம் கற்ப்போம் கற்பிப்போம், அனுதினமும் ஜோதிடத்தை சுவாசித்து ஜீவிப்போம் [...]

அட்டகாசம் பண்ண போகும் மூன்று கிரக சேர்க்கைகள்

அட்டகாசம் பண்ணபோகும் மூன்று கிரக சேர்க்கைகள் சேர்க்கைகள் ஜோதிடம் வாழ்க ஜோதிடம் வளர்க முறையாக ஜோதிடம் கற்போம் கற்பிப்போம் அனுதினமும் ஜோதிடத்தை சுவாசித்து [...]

அஸ்வினி முதல் ரேவதி வரை கர்ம பயனை சரியாக்கும் கோவில்கள்

டாக்டர் நவசக்தி சுந்தர்ஜி சொல்வதை கேட்டு அந்த கோவில்களுக்கு சென்று வாருங்கள். நிவாரணம் அடையுங்கள். ஜோதிடம் வாழ்க வளர்க முறையாக ஜோதிடம் கற்ப்போம் கற்பிப்போம் அனுதினமும் ஜோதிடத்தை சுவாசித்து ஜீவிப்போம் [...]

மேஷம் முதல் மீனம் வரை பிப்ரவரி 2020 ராசி பலன்கள்

டாக்டர் நவசக்தி சுந்தர்ஜி மிக சரியாக கூறுகின்றார். பார்த்து ரசித்தபின் பெல் பட்டனை அமிக்கிவிட்டு SUBSCRIBE செய்யுங்கள். ஜோதிடம் வெல்க ஜோதிடம் வாழ்க முறையாக ஜோதிடம் கற்போம் கற்பிப்போம் அனு தினமும் [...]

திரு கணிதமா வாக்கியம் சரியா? சனிபெயர்ச்சி பற்றி

திருகணிதமா வாக்கியம் சரியா? சனிபெயர்ச்சி பற்றி…டாக்டர் நவசக்தி சுந்தர்ஜீ என்ன சொல்கின்றார்? ஜோதிடம் வாழ்க ஜோதிடம் வெல்க முறையாக ஜோதிடம் கற்போம் கற்பிப்போம், அனுதினமும் ஜோதிடத்தை சுவாசித்து ஜீவிப்போம் [...]

சனீஸ்வர பகவான் பெயர்ச்சி மேஷம் முதல் மீனம் வரை

டாக்டர் நவசக்தி சுந்தர்ஜி என்ன சொல்லப்போகின்றார் என்று பார்போம் ஜோதிடம் கற்போம் கற்பிப்போம் ஜோதிடத்தை சுவாசித்து ஜீவிப்போம். [...]

சூரிய கிரஹணத்தின் பாதிப்பில் இருந்து தப்பிப்பது எப்படி ?

சூரிய கிரகணத்தில் இருந்து நம்மை காப்போம் ஜோதிடம் வாழ்க, ஜோதிடம் வெல்க, முறையாக ஜோதிடம்கற்போம், கற்பிப்போம், அனுதினமும் ஜோதிடத்தை சுவாசித்து ஜீவிப்போம் [...]

ஆன்மீக பயணத்தில் நித்தியானந்தா ஜெயிப்பாரா?

கைலாசநாடு நிறுவி தான் பயணத்தில் நித்தியானந்த வெல்வாரா? ஜோதிடம் வெல்க, ஜோதிடம் வாழ்க முறையாக ஜோதிடம் கற்போம் கற்பிப்போம், அனுதினமும் ஜோதிடத்தை சுவாசித்து ஜீவிப்போம் [...]