சனீஸ்வர பகவான் பெயர்ச்சி மேஷம் முதல் மீனம் வரை

டாக்டர் நவசக்தி சுந்தர்ஜி என்ன சொல்லப்போகின்றார்

என்று பார்போம்

ஜோதிடம் கற்போம் கற்பிப்போம் ஜோதிடத்தை சுவாசித்து ஜீவிப்போம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *