அஸ்வினி முதல் ரேவதி வரை கர்ம பயனை சரியாக்கும் கோவில்கள்

டாக்டர் நவசக்தி சுந்தர்ஜி சொல்வதை கேட்டு அந்த கோவில்களுக்கு சென்று வாருங்கள். நிவாரணம் அடையுங்கள்.

ஜோதிடம் வாழ்க வளர்க முறையாக ஜோதிடம் கற்ப்போம் கற்பிப்போம் அனுதினமும் ஜோதிடத்தை சுவாசித்து ஜீவிப்போம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *