தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை

ஜோதிடம் வாழ்க வளர்க முறையாக ஜோதிடம்

கற்போம் கற்பிப்போம், அனுதினமும் ஜோதிடத்தை

சுவாசித்து ஜீவிப்போம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *