கொரோன வை விரட்டுவோம்,ராகுவை போற்றுவோம்

கொரோன வை விரட்டுவோம், இந்திய மக்கள் ஒற்றுமை காப்போம்.

ஜோதிடம் வாழ்க ஜோதிடம் வளர்க முறையாக

ஜோதிடம் கற்ப்போம் கற்பிப்போம், அனுதினமும்

ஜோதிடத்தை சுவாசித்து ஜீவிப்போம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *