ஊரடங்கு சட்டம் நீக்கப்படுமா? நீட்டப்படுமா?

டாக்டர் நவசக்தி சுந்தர்ஜீ என்ன சொல்கின்றார் பார்போம்?

ஜோதிடம் வாழ்க ஜோதிடம் வளர்க, முறையாக

ஜோதிடம் கற்போம் கற்பிப்போம், அனுதினமும்

ஜோதிடத்தை சுவாசித்து ஜீவிப்போம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *