கொரோணா எந்தெந்த நட்சத்திர காரர்கள் ஜாக்கிரதை யாக இருக்கவேண்டும்

டாக்டர் நவசக்தி சுந்தர்ஜீ என்ன சொல்கின்றார்!!!

ஜோதிடம் வாழ்க ஜோதிடம் வெல்க முறையாக

ஜோதிடம் கற்போம் கற்பிப்போம், அனுதினமும்

ஜோதிடத்தை சுவாசித்து ஜீவிப்போம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *