27 நக்ஷத்திரக்கார்கள் வணங்கவேண்டிய கோவில்கள் கொரோனாவை விரட்டுவோம்.

டாக்டர் நவசக்தி சுந்தர்ஜீ என்ன சொல்கின்றார்

ஜோதிடம் வாழ்க வளர்க முறையாக ஜோதிடம்

கற்போம் கற்பிப்போம் அனுதினமும் ஜோதிடத்தை

சுவாசித்து ஜீவிப்போம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *