சார்வரி வருட 2020-2021புத்தாண்டு பலன்கள்

டாக்டர் நவசக்தி சுந்தர்ஜீ என்ன சொல்கின்றார்?

ஜோதிடம் வாழ்க ஜோதிடம் வளர்க முறையாக

ஜோதிடம்கற்போம் கற்பிப்போம் அணு தினமும்

ஜோதிடத்தை சுவாசித்து ஜீவிப்போம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *